Vaszary László 1876-1944

 

Vaszary László

 

(Hencse, 1876. jan. 18 – Budapest, 1944. márc. 14.).

Szobrászművész

 

  A felnőtt magyar siketnéma társadalomnak egy igazi büszkesége téríti örök nyugovóra Vaszary. László szobrászművésszel; 68 éves volt, amikor meghalt. Két évtizedes meghitt barátságunk ideje alatt nemcsak

kiváló művészi tehetségét, de általános, emberi jó tulajdonságait, nyílt szívűségét is a legközelebbről volt alkalmam megismerni és nagyra értékelni.

 Vaszary hároméves korában siketült meg, így néma gyermekként került a váci intézetbe. Az iskola elvégzése után is szorgalmasan fejlesztette szellemi tudását. Éles eszű, értelmes logikájú ember volt. Nemcsak a magyar, de a világtörténelem nagyjairól is élvezetesen tudott csevegni.

Mindig a legnagyobb tisztelettel és hálával gondolt vissza Krenedits Ferencire, Pivár Ignácra és a többiekre. Kegyelet teljes megemlékezései során még élete utolsó éveiben sem szégyelte bevallani, hogy az, intézeti nevelés milyen maradandó nyomot hagyott lelkében. ..

 

  A 16 éves ifjú Krenedits igazgató buzdítására lett szobrász. Előbb faszobrászatot tanult, majd az Iparművészeti iskola elvégzése nullán Stróbl Alajos mesteriskolájába került. Az egykorú lapokban olvashatjuk,

hogy Stróbl Alajos egy ízben a budapesti lapok képzőművészeti munkatársai előtt a modern magyar szobrászatról tartott előadást; élőadásának nagy részét a Mester éppen Vaszary művészetének méltatására szentelte. A műértő I. Ferenc József királyunk epreskerti műterem látogatásainál

  Vaszaryt megszólításával tüntette ki (az együk ilyen látogatására az uralkodót Horthy Miklós első szárnysegéd, Magyarország mostani Főméltóságú Kormányzója kísérte el).

  Amikor a váci intézet centenáriumára elkészítette I. Ferenc király és Cházár András jól sikerült mellszobrát, az uralkodó Vaszary Lászlót a koronás ezüst érdemkereszttel tüntette ki. Néhány évvel ezelőtt Borbély

Sándor és Náray-Szahó Sándor élethű szobraival bővítette ki Vaszary a váci intézet relikviáit.

 

Félévszázados művészi pályafutása alatt Vaszary sok értékes munkát alkotott. Fontosabb munkái közül kiemeljük a következőket:

 

Mellszobrok: I. Ferenc király, Cházár András, Borbély Sándor és

Náray-Szabó Sándor (váci intézet); Ferenczy István (Rimaszombat főterén és a szegedi Pantheohban); Izsó Miklós (szegedi Panfheon); Bihari János (Margitsziget) ; gróf Károlyi Sándor (újpesti Katolikus Legényegylet)  Ottó királyfi, gróf Károlyi István, dr. Angyal Pál, dr.Bessenyey Zéno, a Művész felesége, dr. Holló Géza (magántulajdonban);Kossuth Lajos (Buj, Rákóczi utca 1.)

I. Napóleon (Epreskert); dr. Hegedűs Lóránt (Orsz, Siketnéma Otthon).

 

Domborművek: gróf Tisza István (debreceni egyetem ); Szent László (nagyváradi székesegyház, és a budai Ferenc József-intézet);

Haynald Lajos (kalocsai székesegyház); Mátyás király és Beatrix királyné (városligeti Vajdahunyad vára ); Perányi Péter, I. Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna (sárospataki ref. főiskola); Lavotta János, Zempléni Árpád, Bernáth Béla (Tállya); Lord Byron, (La Fontaine Társaság)

Hősi emlékművek: Budapesti egyetem jogi kara, Hejőbába, Mesterszállás,Gecse, Tapolcafő, Kőtelek. Síremlékek: Oros Kálmán (Vác); gróf Niczky család (Szeged);

gróf Wenckheim család (Ókigyós), Rothnagel család (Esztergom); Nécsey család (Verebély); Jungfer család (Kerepes); nagykereki Mensáros Andorné (Farkasrét); Paál Gergely (Rákoskeresztúr); Barna család (Németvölgy).

 

Különfélék: Mátyás király (Szépművészeti Múzeum és Városi Múzeum) ;

Ferenczy István (Városi Múzeum); „Hiszek egy Istenben” (Budapest

székesfőváros tulajdonában); „Almos Faun” (Epreskert).

Vaszary nevéhez egy érdekes művészettörténelmi esemény is fűződik..

Ferenczy Istvánnak, a magyar szobrászat úttörőjének egyik alkotása

még a szabadságharc idején nyomtalanul eltűnt. Bármily kezdetleges

is volt Ferenczy művészete, Vaszary előtt nagy becsben állott Ferenczy

kezdeményező szerepe. A különös véletlen úgy akarta,, hogy 90 év után. éppen Vaszary fedezte fel Ferenczy István elveszettnek hitt alkotását.

 

A magyar siketnéma társadalom büszkeségének emlékét kegyelettel

őrizzük meg.

 

Rochlitz Gyula.

 

Forrás: http://mandadb.hu/common/file-servlet/document/860388/default/doc_url/Magyar_Gyogyped_Tanarok_Kozlonye_1944_VI_03.pdf

 

Bihari  János mellszobra

Alkotók: Vaszary László, Kaffka Péter
Első felállítás éve: 1928

Alkotás jellege: Mellszobor

Vallási téma: Nem köthető valláshoz

Történelmi téma: Nem köthető egyik felsorolt történelmi eseményhez sem

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos

Anyag: Bronz, Fa

Elhelyezkedés

Alkotás állapota: Elpusztult

Budapest, Hungary (Magyarország)
Budapest, Margitsziget (XIII. kerület)
(A sziget déli részén)

Vaszary László

 

(Hencse, 1876. jan. 18 – Budapest, 1944. márc. 14.).

Szobrászművész

 

Vaszary lászló születési adatai pontatlanok: a Somogy Megyei le-véltár felekezeti anyakönyveiben (Hencsei vegyes katolikus és refor-mátus anyakönyvek, IV. 429.) nincsen róla bejegyzés. Három éves korában megsüketült, hét évesen a váci siketnémák intézetében nevelkedett. Apjaként bizonyos Vaszary Jánost jelöl meg.  Az 1870-es években Kaposváron élő Vaszary János ügyvéd és Vaszary László rokoni kapcsolatát nem támasztják alá sem a szobrász megnyilatkozásai, sem az életkörülményei. László református vallása, hangsúlyozottan szegényes anyagi helyzete miatt nem valószínű, hogy dr. Vaszary János gyermeke lenne, akitől jelentős vagyont örökölt volna. Törvénytelen gyermekként nehezen elképzelhető, hogy a könyörületességéről ismert Vaszary Kolos – aki szegény sorsú gyermekek támogatására sokat áldozott - és a családszámos egyházi embere ne segítette volna.

Forrás: Geger Melinda.pdf

 

ERENCZY ISTVÁN

A templom külső falán, bemélyesztett fülkében látható Ferenczy karrarai márványból készített mellszobra, Vaszary László alkotása. A mellszobrot 1909-ben avatták fel

 

Cházár András mellszobra

Vaszary László 1902

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos

Anyag: Bronz

Elhelyezkedés

Pest megye, Hungary (Magyarország)
Vác
(Vác Március 15.tér 6.Az iskola udvarban.)

Született Hencsén (Somogy m. ) 1876 jan. 18. Előbb az Iparművészeti Iskolának, később Stróbl Alajosnak volt tanítványa. Korai munkája Ferenczy István és Izsó Miklós képmás-szobra a budapesti Epreskertben. Ezt követte Haynald érsek dombormű-képmása Kalocsán, Szt. László a Ferenc József nevelőintézetben, gr. Károlyi Sándor s mások képmásai.

Forrás: Révai lexikon

 

Vaszary László - Vily-i kastély (1895) tus

Perényi Péter dombormű

Alkotó: Vaszary László
Első felállítás éve: 1921

Alkotás jellege: Épületdísz, Dombormű

Vallási téma: Református

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos

Anyag: Bronz, Mészkő

Elhelyezkedés:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hungary (Magyarország)
Sárospatak, Kazinczy Ferenc utca
(A Kollégium bejárata mellett a homlokzaton.)

I.Rákóczi György és Lorántffy Zsuzsanna

Alkotó: Vaszary László
Első felállítás éve: 1923

Alkotás jellege: Épületdísz, Dombormű

Vallási téma: Református

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos, Személyek

Anyag: Bronz, Mészkő

Elhelyezkedés:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Hungary (Magyarország)
Sárospatak, Kazinczy Ferenc utca
(A Kollégium bejárata mellett a homlokzaton.)

A Magyar Képzőművészeti Egyetem hallgatói:

Vaszary Gábor 1892 – 1893

Vaszary János 1885 - 1887

Vaszary László 1908 – 1909

Beatrix dombormű (másolat)

Mátyás dombormű (másolat)

Alkotó: Vaszary László
Első felállítás éve: 1904

 

Alkotás jellege: Dombormű

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos

Anyag: Márvány

Elhelyezkedés:

Budapest, Hungary (Magyarország)
Budapest, Városliget (XIV. kerület)
(A Vajdahunyadvár falán)

Forrás: http://www.szoborlap.hu/

           

Borbély Sándor mellszobor

Alkotó: Vaszary László
Első felállítás éve: 1923

 

Stílus: Klasszikus

Forma: Alakos

Anyag: Bronz

Elhelyezkedés:

Pest megye, Hungary (Magyarország)
Vác, Március 15. tér 6.

 

 

Első világháborús emlékmű (Mesterszállás)

A templomkertben áll az 1. világháborús emlékmű, amelyet 1930. október 12-én lepleztek le. Az emlékoszlop Vaszary László budapesti szobrászművész munkája, amelynek tetején félgömbön álló bronz turulmadár látható. A több mint 4 méter magas emlékoszlopon elől szalaggal övezett kard domborműve látható. Az oszlop két oldalán babérkoszorúval díszített keretbe vésték a 85 helyi katona nevét.

 

A község lakossága - elsősorban az érintett hozzátartozók és az Egyháztanács kezdeményezésére - elhatározta, hogy a 2. világégésben elesettek emlékének megőrzésére emléktáblát állít fel, melyet a Hősök emlékművén helyezték el. A fehér márványtáblát 1989. március 15-én avatták fel, melyre a helyi áldozatok nevét vésték. 1991. március 15-én ünnepi szentmise volt a mesterszállási templomban, a 2. világháborús hősi halottak tiszteletére. Ezt követően a plébános felszentelte az emléktáblát.

Forrás:

Szikszai Mihály: Az I. világháború "hősi emlékei" Jász-Nagykun-Szolnok megyében. In: Zounuk, 14. Szolnok, 1999. pp. 369-411

Gecse

Polgármesteri hivatal előtt. Kossuth utca

[tervezte: Vaszary László; faragta: Vajda Sándor, 1932] Fotó: Hegedüs István digitálisan feljavította Vaszary Zoltán.